Cultuur voor iedereen.

Ons standpunt

Er blijft een museum De Waag in moderne, krachtige vorm met een zelfstandig herkenbaar speelgoedmuseum.

Nieuwsberichten over Cultuur voor iedereen.

Fonds voor incidentele culturele activiteiten en evenementen

door Bep Spa op 24 juli 2017

De raad heeft ingestemd met een voorstel van de PvdA-fractie voor het instellen van een tijdelijk fonds voor incidentele culturele activiteiten en evenementen. Een motie van PvdA-raadslid Bep Spa, om een dergelijk fonds ter grootte van €200.000 voor 2018 en 2019 in te stellen, maakt het mogelijk dat incidentele initiatieven ook financiering kunnen vinden, waar

lees verder »

Kunst in openbare ruimte in kaart brengen

door Bep Spa op 22 juli 2017

Deventer gaat een (online) catalogus maken van alle kunst in de openbare ruimte. Tot op heden waren de verschillende kunstwerken die in stad en buitengebied in de openbare ruimte geplaatst zijn niet altijd duidelijk en toegankelijk gepresenteerd wat betreft achtergrond, maker. Een goede digitale ontsluiting maakt Kunst in de Openbare Ruimte zo voor iedereen toegankelijk en

lees verder »

Brede raadssteun voor voorstel investeren in poppodium Burgerweeshuis

door Rob de Geest op 21 juli 2017

Een voorstel van PvdA, D66 en GroenLinks om te beginnen met het reserveren van middelen voor een noodzakelijke verbouwing van poppodium Burgerweeshuis is met raadsbrede steun aangenomen. Een motie van Bas Noor (D66), Rob de Geest (PvdA) en Tjeerd van der Meulen (GL) gaf het college de opdracht om bij de komende begroting 2018 een

lees verder »

Deventer Werkt Sterk & Sociaal: Voorjaarsnota 2017

door Rob de Geest op 19 juli 2017

Op 12 en 19 juli jl. behandelde de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2017 met de gemeentelijke plannen voor 2018. Aan het eind van het jaar worden deze opgenomen in de begroting voor 2018. Raadsfracties kunnen hun opvatting over de plannen geven en er kunnen aanvullende of nieuwe voorstellen gedaan worden. Lees hier de spreektekst van PvdA-raadslid Rob de Geest

lees verder »

Een open en toegankelijk burgemeestershof

door Bep Spa op 4 december 2016

De binnenplaats van het nieuwe Stadshuiskwartier, genaamd het burgemeestershof, is prachtig en trekt veel bekijks, evenals de daarnaast gelefgen expositieruimte, de Stadsetalage. Het is echter alleen toegankelijk voor bezoekers tijdens doordeweekse dagen en werktijden. Van verschillende kanten blijkt er echter behoefte aan openstelling op alle dagen, vanwege de prachtige omgeving en de en de architectonische

lees verder »

Voorwaarts met het Deventer speelgoedmuseum

door Jurgen Goejer op 20 november 2016

Na ruim 2,5 jaar discussie over een nieuw en toekomstbestendig Deventer speelgoedmuseum heeft de raad op 2 en 9 november jl. definitieve besluiten genomen over de locatie, de opzet en de financiering, dit op initiatief van PvdA en D66. Het speelgoedmuseum is een belangrijke culturele voorziening voor Deventer en voor de binnenstad. Het besluit van

lees verder »

PvdA & D66: ‘samenwerken aan een vitale Deventer binnenstad met ambities’

door Rob de Geest op 15 juli 2016

De raadsfracties van PvdA en D66 mengen zich met een binnenstadsmanifest in de discussie over de staat en toekomst van de Deventer binnenstad. PvdA-raadslid Rob de Geest en D66-raadslid Bas Noor zetten in het manifest ‘In het centrum van de aandacht’ de binnenstad centraal als belangrijke plek voor ondernemerschap, werkgelegenheid, ontspanning en wonen. In het

lees verder »

Voorjaarsnota 2016: ‘een Sterk en Sociaal Deventer’

door Jurgen Goejer op 7 juli 2016

Op 6 juli jl. behandelde de gemeenteraad de jaarlijkse Voorjaarsnota, de gemeentelijke plannen voor het komend jaar. Eind van dit jaar krijgt dit stuk verder vorm via een financiele vertaling in de gemeentelijke begroting voor 2017. De PvdA-fractie gaf, evenals alle andere fracties, een beschouwing op de gemeentelijke plannen voor 2017. PvdA-fractievoorzitter Jurgen Goejer beoordeelde

lees verder »

Speelgoedmuseum: extra geld om open te houden

door Jurgen Goejer op 5 juni 2016

Je oude schoenen gooi je niet weg voor je nieuwe hebt, luidt het gezegde. Dat gezegde gaat zeker op voor de noodzakelijke vernieuwing van het Deventer speelgoedmuseum. Dat museum wil de PvdA niet  sluiten, in afwachting op een keuze door de raad voor een nieuwe vorm waarin een gemoderniseerd museum verder kan gaan. Sommige raadsfracties

lees verder »

Deventer speelgoedmuseum: een stap verder in een lastig proces

door Jurgen Goejer op 21 november 2015

Afgelopen week nam de gemeenteraad een besluit over de vier initiatieven die er lagen voor een nieuw Deventer speelgoedmuseum, als doorstart van het speelgoedmuseum zoals we dat nu tot nu toe kennen. Een meerderheid van de raad koos via een besloten schriftelijke stemming voor de plannen voor een speelgoedmuseum in het leegstaande Hegiuspand (plan ‘Bax’)

lees verder »