Bestuur

Het afdelingsbestuur vertegenwoordigt de afdeling van de PvdA. Het bestuur heeft een aantal taken die zich vooral richten op de afdeling en de PvdA-leden en de organsiatie en coördinatie rondom verkiezingen. Het bestuur is o.a. verantwoordelijk voor de ledenvergaderingen, het reilen en zeilen binnen de afdeling en directe contacten met de leden.

Harry Tiemens

Bestuurslid - Penningmeester