PvdA Deventer Werkt!

De Partij van de Arbeid werkt aan het Deventer van morgen. Waar jong en oud meedoen, een baan en fatsoenlijk inkomen hebben. Waar we goede zorg bereikbaar en betaalbaar organiseren. Een Sterk & Sociaal Deventer. Daarvoor is de PvdA nodig, als partij die moeilijke keuzes kan maken maar waarbij de mens altijd voorop staat en niet het beleid of de instellingen.


Thema-avond: Kinderopvang nu en in de toekomst

door Redactie op 29 november 2015

De PvdA Deventer houdt op maandag 7 december as. een thema-avond over kinderopvang in het Wijkcentrum Vijfhoek aan het Andriessenplein. (download de flyer) Kinderopvang is voor veel werkende ouders een belangrijk middel om te kunnen blijven werken, terwijl het kind voorzien wordt van goede opvang en ook alvast in contact komt met andere kinderen. Toch

lees verder »

Vragen over dure ‘glossy’ voor ambtenaren

door Jantine Sijbring op 24 november 2015

De fracties van PvdA, CDA en GB hebben de uitgave van een te luxueus glossy magazine voor alle gemeentelijke ambtenaren aangekaart. Het kostbare boekwerkje werd door de gemeente aan alle medewerkers aangeboden in verband met de aanstaande verhuizing naar het nieuwe stadskantoor. Het glossy magazine betreft een full color uitgave met een dikke gelamineerde omslag

lees verder »

Deventer speelgoedmuseum: een stap verder in een lastig proces

door Jurgen Goejer op 21 november 2015

Afgelopen week nam de gemeenteraad een besluit over de vier initiatieven die er lagen voor een nieuw Deventer speelgoedmuseum, als doorstart van het speelgoedmuseum zoals we dat nu tot nu toe kennen. Een meerderheid van de raad koos via een besloten schriftelijke stemming voor de plannen voor een speelgoedmuseum in het leegstaande Hegiuspand (plan ‘Bax’)

lees verder »

Zorgen om TTIP in Deventer

door Bep Spa op 18 november 2015

De Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) zijn in onderhandeling over de handels-overeenkomst Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP). Nederlandse consumenten en bedrijven kunnen weliswaar profiteren van dit akkoord maar de potentiële bedreigingen zijn net zo groot. Initiatiefnemers Tjeerd van der Meulen (GroenLinks) en Bep Spa (PvdA): “TTIP kan een groot effect hebben

lees verder »

Andere koers voor Sluiskwartier en Pothoofd

door Rob de Geest op 6 november 2015

De PvdA-fractie heeft een initiatiefraadsvoorstel ingediend om een andere koers in te slaan voor de invulling van het Sluiskwartier en het Pothoofd. PvdA-raadslid Rob de Geest stelt in een raadsinitiatief voor om de omstreden sloop van Pothoofdpanden voor parkeerplaatsen niet te laten plaatsvinden. In het voorstel stelt hij voor eerdere besluiten van de raad te

lees verder »

‘Impuls voor lokale economie via intensieve samenwerking’

door Jurgen Goejer op 29 oktober 2015

PvdA wil samenwerking bedrijfsleven en gemeente in economische netwerkorganisatie De fractie van de Partij van de Arbeid doet het voorstel voor de oprichting van een economische netwerkorganisatie waarin bedrijfsleven en gemeente samenwerken aan het economisch versterken en profileren van Deventer als vestigingsplaats voor bedrijven. PvdA-raadsleden Rob de Geest en Jurgen Goejer hebben een initiatiefvoorstel in

lees verder »

Een realistische & ambitieuze koers voor herontwikkeling Sluiskwartier

door Rob de Geest op 24 september 2015

De PvdA-fractie wil de ontwikkeling van het waardevolle gebied ’t Sluiskwartier op een andere manier inzetten dan tot nu toe is voorzien. De ontwikkeling van dit gebied nabij het stadscentrum kan met de huidige keuzes nog zeker 10-15 jaar duren en hangt af van verschillende vergezichten waar de ontwikkeling op moet wachten. PvdA-raadslid Rob de

lees verder »

PvdA organiseert ‘Prinsjesavond’

door Redactie op 11 september 2015

Dinsdag 15 september as. houdt de Partij van de Arbeid afdeling Deventer weer een ‘Prinsjesavond’, een avond in het teken van Prinsjesdag en de die dag uitgesproken Troonrede. Op deze dag worden in Den Haag de plannen en financiële plaatjes voor komend jaar gepresenteerd. Bij deze openbare avond in De Fermerie (Muggenplein 9) zijn verschillende

lees verder »

Medewerking aan opvangmogelijkheden vluchtelingen

door Çetin Yildirim op 4 september 2015

De PvdA-fractie heeft vragen aan het college van BV&W gesteld over de mogelijkheden in Deventer voor opvang van vluchtelingen. De fractie wil o.a. weten of de gemeente benaderd is door het COA voor de opvang van vluchtelingen. Als dat niet zo is vraagt de fractie of de gemeente bereid is om pro-actief te handelen en

lees verder »

Vragen over st. SAVO en beheer semi-openbare ruimte Oostrik

door Rob de Geest op 1 september 2015

De PvdA-fractie wil duidelijkheid over de beheerstichting voor het onderhoud van verlichting, bestrating en riolering in de semi-publieke ruimte van de wijk ’t Oostrik. Ondanks signalen dat de stichting die dit beheer verzorgde vanwege verschillende problemen opgeheven zou worden, blijkt deze toch weer actief en verstuurt men facturen aan bewoners. PvdA-raadslid Rob de Geest heeft

lees verder »