• Deventer Werkt Sterk & Sociaal

  De Partij van de Arbeid werkt aan een sterker en socialer Deventer. Waar iedereen meetelt en meedoet. Waar voldoende werk is. Waar we goede zorg bereikbaar en betaalbaar organiseren. Een Sterk & Sociaal Deventer. Daarvoor is de PvdA nodig, als partij die moeilijke keuzes niet ontloopt maar de mens altijd voorop stelt.

 • Meedenk-avonden verkiezingsprogramma

  Wat zijn uw ideeën voor Deventer? Kom naar de openbare meedenk-avonden voor het verkiezingsprogramma!

  Klik hier >
 • Samen Vooruit!

  Laten we samen aan een Nederland en Deventer bouwen waar iedereen trots op kan zijn en waar iedereen mee kan doen. Samen vooruit! Wilt u meer informatie over de PvdA?

  Klik hier >

PvdA-raadslid Çetin Yıldırım treedt terug uit gemeenteraad

door Redactie op 13 september 2017

Vanwege gezondheidsredenen heeft PvdA-raadslid Çetin Yıldırım aangekondigd per 27 september as. terug te treden als gemeenteraadslid. Yıldırım heeft zijn ontslag als raadslid kenbaar gemaakt aan burgemeester Andries Heidema en heeft daarmee gevraagd om de formele procedure voor zijn opvolging in gang te zetten. Yıldırım neemt afscheid van de raad en de PvdA-fractie na een lange

lees verder »

PvdA & GL: Initiatiefvoorstel voor diversiteit en gelijke behandeling

door Fractie op 22 augustus 2017

De Deventer raadsfracties van PvdA en GroenLinks hebben een initiatiefvoorstel geschreven voor gemeentelijk beleid rond gelijke behandeling en gelijke kansen. De fracties willen met dit voorstel bereiken dat de gemeente Deventer actief diversiteitsbeleid en anti-discriminatiebeleid gaat voeren. PvdA-raadsleden Çetin Yildirim en Rob de Geest en GL-raadslid Ömer Melikoglu hebben dit initiatiefvoorstel opgesteld na een eerdere

lees verder »

Investeren in kwaliteit openbare ruimte

door Rob de Geest op 27 juli 2017

De raad heeft met brede steun ingestemd met een voorstel van PvdA-raadslid Rob de Geest om weer te investeren in onderhoud en kwaliteit van de openbare ruimte. De PvdA-fractie diende samen met ChristenUnie een voorstel in (met steun van Gemeentebelang en Deventer Belang) om bij de komende begroting extra, incidentele financiële middelen op te nemen

lees verder »

Fonds voor incidentele culturele activiteiten en evenementen

door Bep Spa op 24 juli 2017

De raad heeft ingestemd met een voorstel van de PvdA-fractie voor het instellen van een tijdelijk fonds voor incidentele culturele activiteiten en evenementen. Een motie van PvdA-raadslid Bep Spa, om een dergelijk fonds ter grootte van €200.000 voor 2018 en 2019 in te stellen, maakt het mogelijk dat incidentele initiatieven ook financiering kunnen vinden, waar

lees verder »

Voortmaken met nieuwbouw vmbo Etty Hillesum Lyceum

door Rob de Geest op 23 juli 2017

De gemeenteraad heeft zich uitgesproken over de noodzaak om nu echt stappen te zetten in het realiseren van noodzakelijke nieuwbouw voor de vmbo-afdeling van het Etty Hillesum Lyceum. Daarover wordt al enkele jaren gesproken. Een motie van PvdA-raadslid Rob de Geest om realisatie door de gemeente en het EHL nu ook echt dichterbij te brengen

lees verder »

Kunst in openbare ruimte in kaart brengen

door Bep Spa op 22 juli 2017

Deventer gaat een (online) catalogus maken van alle kunst in de openbare ruimte. Tot op heden waren de verschillende kunstwerken die in stad en buitengebied in de openbare ruimte geplaatst zijn niet altijd duidelijk en toegankelijk gepresenteerd wat betreft achtergrond, maker. Een goede digitale ontsluiting maakt Kunst in de Openbare Ruimte zo voor iedereen toegankelijk en

lees verder »

Brede raadssteun voor voorstel investeren in poppodium Burgerweeshuis

door Rob de Geest op 21 juli 2017

Een voorstel van PvdA, D66 en GroenLinks om te beginnen met het reserveren van middelen voor een noodzakelijke verbouwing van poppodium Burgerweeshuis is met raadsbrede steun aangenomen. Een motie van Bas Noor (D66), Rob de Geest (PvdA) en Tjeerd van der Meulen (GL) gaf het college de opdracht om bij de komende begroting 2018 een

lees verder »

Deventer Werkt Sterk & Sociaal: Voorjaarsnota 2017

door Rob de Geest op 19 juli 2017

Op 12 en 19 juli jl. behandelde de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2017 met de gemeentelijke plannen voor 2018. Aan het eind van het jaar worden deze opgenomen in de begroting voor 2018. Raadsfracties kunnen hun opvatting over de plannen geven en er kunnen aanvullende of nieuwe voorstellen gedaan worden. Lees hier de spreektekst van PvdA-raadslid Rob de Geest

lees verder »

College van B&W kan door met steun meerderheid raad

door Jurgen Goejer op 13 juli 2017

Een meerderheid van de raad heeft aangegeven dat het huidige college van B&W, bestaande uit Gemeentebelang, PvdA en CDA, door kan gaan. De fracties van VVD, GL, CU gaven samen met de drie coalitiepartijen aan mogelijkheden te zien om verder te gaan. Dit gebeurde tijdens het verantwoordingsdebat van 12 juli over het terugtrekken van D66

lees verder »

Reactie n.a.v. debat De Viking en positie college van B&W

door Fractie op 6 juli 2017

De coalitiepartijen PvdA, Gemeentebelang, en CDA stellen vast dat de aansturing van het bouwproject Theater de Viking beter door een andere portefeuillehouder gedaan kan worden. De partijen stellen daarbij vast dat zij niet langer het gevoel hebben dat de benodigde controle, toezicht en bijsturing op dit project en de kostenbeheersing geleverd kunnen worden door de huidige

lees verder »