PvdA Deventer Werkt!

De Partij van de Arbeid werkt aan het Deventer van morgen. Waar jong en oud meedoen, een baan en fatsoenlijk inkomen hebben. Waar we goede zorg bereikbaar en betaalbaar organiseren. Een Sterk & Sociaal Deventer. Daarvoor is de PvdA nodig, als partij die moeilijke keuzes kan maken maar waarbij de mens altijd voorop staat en niet het beleid of de instellingen.


PvdA-initiatiefvoorstel voor rem op sloop panden Pothoofd / Sluiskwartier aangenomen

door Rob de Geest op 21 december 2015

De raad heeft in meerderheid ingestemd met het initiatiefraadsvoorstel van PvdA-raadslid Rob de Geest om een andere koers in te slaan voor de invulling van het Sluiskwartier en het Pothoofd. Hiermee ontstaat er ruimte om ook varianten te bekijken die niet automatisch uitgaan van sloop van panden aan Pothoofd, o.a. vanwege ruimte voor parkeren en

lees verder »

Afvalstoffentarief: 1 jaar voordeel maar daarna…?

door Jantine Sijbring op 21 december 2015

De wijziging van de afvalstoffentarieven heeft volgens de PvdA een ingebouwde teleurstelling voor veel mensen in zich, als gevolg van een ondoordacht wijzigingsvoorstel op de tarieven door een meerderheid van de raad. Een voordeel in het eerste jaar door een verlaging van het vaste deel van het tarief kan volgend jaar wel eens tot een

lees verder »

Aantrekkelijke parkeertarieven en ruimte voor vergunninghouders op de Nieuwe Markt

door Rob de Geest op 20 december 2015

In maart 2014 diende de PvdA met D66 een motie in om tot lagere, concurrerende tarieven de komen in de gemeentelijke parkeergarages. Op dat moment moest het nieuwe college van B&W vaststellen dat hier financieel te weinig mogelijkheden voor waren, ondanks dat het nut van verlaging wel werd ingezien. Het college heeft nu alsnog mogelijkheden

lees verder »

Steenbrugge: Een energieneutrale wijk in een energiezuinige gemeente.

door Rob de Geest op 20 december 2015

Afgelopen week nam de raad een reeks lastige besluiten. Een van die besluiten betrof de finale besluitvorming over de planvorming van de 1e fase van de nieuwbouw van woningen in Steenbrugge, inclusief de duurzaamheidsvisie op deze nieuwe energieneutrale wijk. Hierbij werd de raad in de afgelopen weken geconfronteerd met een dilemma rond de wens van

lees verder »

Een gastvrije Hanzestad biedt ruimte aan vluchtelingen

door Fractie op 12 december 2015

In de afgelopen maanden hebben we in heel Europa en dus ook in Nederland gezien dat de forse instroom van vluchtelingen uit oorlogsgebieden om steun en daadkracht vraagt richting deze hulpbehoevende mensen, die huis en haard en familie en vrienden in een verwoest land hebben moeten achterlaten. Ook in Deventer kunnen en willen we daarin

lees verder »

Thema-avond: Kinderopvang nu en in de toekomst

door Redactie op 29 november 2015

De PvdA Deventer houdt op maandag 7 december as. een thema-avond over kinderopvang in het Wijkcentrum Vijfhoek aan het Andriessenplein. (download de flyer) Kinderopvang is voor veel werkende ouders een belangrijk middel om te kunnen blijven werken, terwijl het kind voorzien wordt van goede opvang en ook alvast in contact komt met andere kinderen. Toch

lees verder »

Vragen over dure ‘glossy’ voor ambtenaren

door Jantine Sijbring op 24 november 2015

De fracties van PvdA, CDA en GB hebben de uitgave van een te luxueus glossy magazine voor alle gemeentelijke ambtenaren aangekaart. Het kostbare boekwerkje werd door de gemeente aan alle medewerkers aangeboden in verband met de aanstaande verhuizing naar het nieuwe stadskantoor. Het glossy magazine betreft een full color uitgave met een dikke gelamineerde omslag

lees verder »

Een impuls voor de lokale economie en werkgelegenheid

door Jurgen Goejer op 22 november 2015

De raad heeft ingestemd met het initiatiefraadsvoorstel van PvdA-raadsleden Jurgen Goejer en Rob de Geest voor de oprichting van een economische netwerkorganisatie, waarin bedrijfsleven en gemeente samenwerken aan het economisch versterken en profileren van Deventer als vestigingsplaats voor bedrijven. Het voorstel werd door een grote meerderheid in de raad gesteund en kreeg de nodige positieve

lees verder »

Deventer speelgoedmuseum: een stap verder in een lastig proces

door Jurgen Goejer op 21 november 2015

Afgelopen week nam de gemeenteraad een besluit over de vier initiatieven die er lagen voor een nieuw Deventer speelgoedmuseum, als doorstart van het speelgoedmuseum zoals we dat nu tot nu toe kennen. Een meerderheid van de raad koos via een besloten schriftelijke stemming voor de plannen voor een speelgoedmuseum in het leegstaande Hegiuspand (plan ‘Bax’)

lees verder »

Zorgen om TTIP in Deventer

door Bep Spa op 18 november 2015

De Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) zijn in onderhandeling over de handels-overeenkomst Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP). Nederlandse consumenten en bedrijven kunnen weliswaar profiteren van dit akkoord maar de potentiële bedreigingen zijn net zo groot. Initiatiefnemers Tjeerd van der Meulen (GroenLinks) en Bep Spa (PvdA): “TTIP kan een groot effect hebben

lees verder »