PvdA Deventer Werkt!

De Partij van de Arbeid werkt aan het Deventer van morgen. Waar jong en oud meedoen, een baan en fatsoenlijk inkomen hebben. Waar we goede zorg bereikbaar en betaalbaar organiseren. Een Sterk & Sociaal Deventer. Daarvoor is de PvdA nodig, als partij die moeilijke keuzes kan maken maar waarbij de mens altijd voorop staat en niet het beleid of de instellingen.


Raad unaniem tegen sluiting cellencomplex politie Deventer

door Bep Spa op 24 december 2016

Een motie van PvdA en CU, met een duidelijke uitspraak tegen het besluit van de korpsleiding om het cellencomplex in Deventer te sluiten, is afgelopen week unaniem aangenomen door de Deventer gemeenteraad. Recent werd onverwachts bekend gemaakt dat de regionale korpsleiding besloten heeft om het cellencomplex in Deventer te gaan sluiten in het kader van

lees verder »

Stop dyslexiezorg in december verbaast PvdA

door Rob de Geest op 20 december 2016

De PvdA-fractie heeft aan de bel getrokken bij het college van B&W n.a.v. de mededeling dat de gemeente in december de dyslexiezorg vanuit een zorginstelling stopt omdat het budgetplafond bereikt is door deze instelling. PvdA-raadsleden Rob de Geest en Çetin Yildirm hebben hier vragen over gesteld aan het college. Recent ontving de raad een raadsmededeling

lees verder »

Vragen over afvalbakken centrum en dumping in wijken

door Rob de Geest op 17 december 2016

De PvdA-fractie heeft schriftelijk vragen gesteld aan het college van B&W over de nog steeds overvolle publieke afvalbakken in het stadscentrum en het dumpen van afval van afval in wijken. De fractie kaartte de onwenselijke manier van dumping van huisafval of ander afval eerder al via PvdA-raadslid Rob de Geest aan maar ziet nog geen

lees verder »

Rem op parkeertarieven 2017

door Rob de Geest op 4 december 2016

De gemeenteraad is afgelopen week akkoord gegaan met de gemeentelijke parkeertarieven voor 2017. In lijn met het voorstel van de PvdA van voor de zomer heeft het college nu voor het tweede jaar op rij geregeld dat de tarieven in Deventer vrijwel gelijk blijven. Daarmee heeft het college zo goed als volledig uitvoering gegegeven aan

lees verder »

Een open en toegankelijk burgemeestershof

door Bep Spa op 4 december 2016

De binnenplaats van het nieuwe Stadshuiskwartier, genaamd het burgemeestershof, is prachtig en trekt veel bekijks, evenals de daarnaast gelefgen expositieruimte, de Stadsetalage. Het is echter alleen toegankelijk voor bezoekers tijdens doordeweekse dagen en werktijden. Van verschillende kanten blijkt er echter behoefte aan openstelling op alle dagen, vanwege de prachtige omgeving en de en de architectonische

lees verder »

Voorwaarts met het Deventer speelgoedmuseum

door Jurgen Goejer op 20 november 2016

Na ruim 2,5 jaar discussie over een nieuw en toekomstbestendig Deventer speelgoedmuseum heeft de raad op 2 en 9 november jl. definitieve besluiten genomen over de locatie, de opzet en de financiering, dit op initiatief van PvdA en D66. Het speelgoedmuseum is een belangrijke culturele voorziening voor Deventer en voor de binnenstad. Het besluit van

lees verder »

Bijsturing op plan vergunningsplekken

door Rob de Geest op 10 november 2016

De gemeenteraad is met een ruime meerderheid akkoord gegaan met twee voorstellen van PvdA, D66, Gemeentebelang en CDA rondom het plan van de gemeente Deventer om de vergunningsplekken in het centrum ook voor betaald parkeren te gaan gebruiken. Via een amendement wijzigden de coalitiepartijen de begroting voor komend jaar waardoor er geen financiële druk op

lees verder »

Zorgen over behoud taken en rol Cambio na overname Circulus

door Jantine Sijbring op 27 oktober 2016

De PvdA-fractie heeft vragen aan het college van B&W gesteld n.a.v. ongerustheid over de rol en taken van buurtbeheerbedrijf Cambio na de overname door Circulus-Berkel. Vanaf 2013 is Cambio daar formeel een onderdeel van geworden en de organisatie is nu nadrukkelijker in de organisatie van Circulus opgegaan. De PvdA vindt de werkzaamheden en ervaringen van

lees verder »

Station moet via alle ingangen toegankelijk zijn voor rolstoel en rollator

door Rob de Geest op 13 oktober 2016

Reizigers en passanten kunnen nog steeds niet met een rollator, rolstoel of een kinderwagen door de poortjes aan de voorzijde van het NS-station omdat hier alleen smalle poortjes staan. Deze uitgang ligt het dichtst bij het recent vernieuwde busplatform maar mensen die door een bredere poort moeten vanwege een scootmobiel, rolstoel of kinderwagen moeten omlopen

lees verder »

Zaterdagmiddag met Diederik Samsom in Deventer

door Redactie op 8 oktober 2016

Op zaterdagmiddag 8 oktober jl. was Diederik Samsom, fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de PvdA, op bezoek in Deventer om met leden en belangstellenden in gesprek te gaan over zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap voor de komende verkiezingen in maart 2017. Diederik Samsom heeft zich recent officieel kandidaat gesteld als lijsttrekker. Op doorknokken.nl vertelt hij over zijn

lees verder »