PvdA Deventer Werkt!

De Partij van de Arbeid werkt aan het Deventer van morgen. Waar jong en oud meedoen, een baan en fatsoenlijk inkomen hebben. Waar we goede zorg bereikbaar en betaalbaar organiseren. Een Sterk & Sociaal Deventer. Daarvoor is de PvdA nodig, als partij die moeilijke keuzes kan maken maar waarbij de mens altijd voorop staat en niet het beleid of de instellingen.


Zaterdagmiddag met Diederik Samsom in Deventer

door Redactie op 8 oktober 2016

Op zaterdagmiddag 8 oktober jl. was Diederik Samsom, fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de PvdA, op bezoek in Deventer om met leden en belangstellenden in gesprek te gaan over zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap voor de komende verkiezingen in maart 2017. Diederik Samsom heeft zich recent officieel kandidaat gesteld als lijsttrekker. Op doorknokken.nl vertelt hij over zijn

lees verder »

Investeren in de binnenstad, ook in fietsvoorzieningen

door Rob de Geest op 2 oktober 2016

De raad heeft recent ingestemd met een forse investering in de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de onbewaakte fietsparkeermogelijkheden in de Deventer binnenstad. In de komende jaren komen er 700 nieuwe stallingsrekken bij en worden de bestaande 800 rekken vervangen. Daarmee wordt er kwaliteit en comfort toegevoegd voor de vele bezoekers die de binnenstad op de

lees verder »

Succesvolle Prinsjesavond bij Davo Stadsbrouwerij

door Redactie op 21 september 2016

Op de derde dinsdag van september hield de Partij van de Arbeid in Deventer haar traditionele ‘Prinsjesavond’. In een zaal bij de Davo stadsbrouwerij spraken John Kerstens (Tweede Kamerlid PvdA) en Gea Sijpkes (directeur zorgcentrum Humanitas) over de miljoenennota die op deze dinsdag in Den Haag gepresenteerd was. Beiden gingen voor een zaal vol met geïnteresseerde

lees verder »

PvdA & D66: ‘samenwerken aan een vitale Deventer binnenstad met ambities’

door Rob de Geest op 15 juli 2016

De raadsfracties van PvdA en D66 mengen zich met een binnenstadsmanifest in de discussie over de staat en toekomst van de Deventer binnenstad. PvdA-raadslid Rob de Geest en D66-raadslid Bas Noor zetten in het manifest ‘In het centrum van de aandacht’ de binnenstad centraal als belangrijke plek voor ondernemerschap, werkgelegenheid, ontspanning en wonen. In het

lees verder »

Extra handhaving en inzet op preventie overlast

door Rob de Geest op 14 juli 2016

De gemeenteraad en het college hebben positief gereageerd op een voorstel van de PvdA-fractie om in een pilot meer in te zetten op aanpak van overlast in de openbare ruimte in Deventer. Via extra handhavingscapaciteit op straat en meer inzet op preventie bij overlast wil de PvdA iets doen aan de zorgen over het gebrek aan

lees verder »

Voorjaarsnota 2016: ‘een Sterk en Sociaal Deventer’

door Jurgen Goejer op 7 juli 2016

Op 6 juli jl. behandelde de gemeenteraad de jaarlijkse Voorjaarsnota, de gemeentelijke plannen voor het komend jaar. Eind van dit jaar krijgt dit stuk verder vorm via een financiele vertaling in de gemeentelijke begroting voor 2017. De PvdA-fractie gaf, evenals alle andere fracties, een beschouwing op de gemeentelijke plannen voor 2017. PvdA-fractievoorzitter Jurgen Goejer beoordeelde

lees verder »

Oog voor werk voor mensen met arbeidsbeperking

door Çetin Yildirim op 7 juli 2016

De PvdA-fractie heeft aandacht gevraagd voor zogenaamde ‘garantiebanen’ bij de gemeente. Hierbij gaat het om banen voor mensen die wel kunnen werken maar die door een beperking niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen. Overheid en bedrijfsleven hebben afspraken gemaakt om gezamenlijk dergelijke garantiebanen (100.000 door de marktsector en 25.000 door de

lees verder »

Lucht voor Deventer omroep

door Rob de Geest op 6 juli 2016

De gemeenteraad heeft in meerderheid recent ingestemd met het voorstel van de PvdA-fractie om de voorgenomen bezuiniging door de gemeente op Deventer Radio & Televisie voor 2017 te schrappen. Daarmee wordt er in ieder geval tot aan 2018 lucht geboden aan de lokale omroep, die als organisatie anders op korte termijn zwaar in de problemen

lees verder »

Vragen PvdA over voortbestaan wijkcentrum Vijfhoek

door Rob de Geest op 3 juli 2016

De PvdA-fractie Deventer heeft vragen gesteld aan het college van B&W over het signaal dat het bestuur van het Wijkcentrum Vijfhoek haar activiteiten in het pand aan het Andriessenplein per 1 september as. zal beëindigen. PvdA-raadslid Rob de Geest: “Dat is een zorgwekkend signaal, vooral omdat er al jaren behoefte is aan een wijkcentrum in

lees verder »

Hoe de VVD Deventenaren voor de gek houdt

door Rob de Geest op 22 juni 2016

In 2013 stelde de toenmalig VVD-wethouder Swart in zijn eigen parkeerbeleidsplan voor om parkeerplaatsen voor vergunninghouders om te zetten naar plekken voor betaald parkeren. Maar nu probeert diezelfde VVD er als oppositiepartij opzettelijk onrust over te veroorzaken bij binnenstad- en voorstadbewoners, via suggestieve en onduidelijke  informatie in een flyer.  De VVD verzorgt daarmee een complete

lees verder »