PvdA Deventer Werkt!

De Partij van de Arbeid werkt aan het Deventer van morgen. Waar jong en oud meedoen, een baan en fatsoenlijk inkomen hebben. Waar we goede zorg bereikbaar en betaalbaar organiseren. Een Sterk & Sociaal Deventer. Daarvoor is de PvdA nodig, als partij die moeilijke keuzes kan maken maar waarbij de mens altijd voorop staat en niet het beleid of de instellingen.


Opinie: ‘Werk aan de winkel!’

door Rob de Geest op 18 januari 2015

De Stentor publiceerde op 17-01 een opiniestuk van PvdA-raadslid Rob de Geest n.a.v. het vertrek van chemiebedrijf Avantor uit Deventer en de reactie van de burgemeester en wethouder economische zaken. Een zorgwekkend banenverlies en een te begripvolle reactie. We moeten meer ambitie en lef uitstralen voor versterking van de werkgelegenheid, o.a. via ideeën met verbeeldingskracht, zoals

lees verder »

Vragen over Deventer werkgelegenheid

door Rob de Geest op 16 januari 2015

De Deventer PvdA-fractie is bezorgd over het verlies van werkgelegenheid in Deventer. PvdA-raadsleden Rob de Geest en Jurgen Goejer hebben vragen gesteld aan het college van B&W over het besluit van chemiebedrijf Avantor afgelopen week om de Deventer productieafdeling te gaan verplaatsen naar Polen. Met het besluit van chemiebedrijf Avantor om de Deventer productieafdeling en de bijbehorende banen te

lees verder »

Zorg in de buurt

door Redactie op 2 januari 2015

Vanaf 1 januari is er een hoop veranderd in de zorg. Niet langer wordt op landelijk niveau bepaald welke ondersteuning mensen thuis nodig hebben, maar de gemeente is verantwoordelijk. Zorg wordt in de buurt geregeld, dichtbij en persoonlijk. Met als uitgangspunt dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij persoonlijk nodig heeft. Op de

lees verder »

Fijne Feestdagen namens de PvdA Deventer

door Redactie op 24 december 2014

De PvdA Deventer wenst iedereen fijne feestdagen en een sociaal en gezond 2015 toe! Heeft u in 2015 vragen, opmerkingen of loopt u tegen dingen aan, benader vooral de PvdA-fractie. Klik door voor onze kerst- en nieuwjaarsgroet.

lees verder »

Opinie: ‘Het VMBO verdient goede huisvesting’

door Rob de Geest op 30 november 2014

In De Stentor van zaterdag 29 nov. jl. stond een opiniestuk van PvdA-raadslid Rob de Geest over de discussie rond de huisvesting van het VMBO-onderwijs in Deventer, dit n.a.v. een eerdere analyse van de krant over dit onderwerp. Onder de titel ‘Het VMBO verdient goede huisvesting’ stelt De Geest dat er wel degelijk noodzaak is tot verbetering

lees verder »

‘Autovrij maken Grote Kerkhof volgens afspraak’

door Rob de Geest op 19 november 2014

De fracties van PvdA en D66 hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de ontstane onduidelijkheid over het moment waarop het Grote Kerkhof definitief autovrij wordt gemaakt, zoals in maart 2012 is besloten door de gemeenteraad. PvdA-raadslid Rob de Geest verwacht dat dit besluit volgens afspraak wordt uitgevoerd en vraagt daarom met

lees verder »

Een sluitende gemeentebegroting: solide basis voor de komende tijd

door Jurgen Goejer op 17 november 2014

De begroting 2015 is medio november door de gemeenteraad vastgesteld. Een sluitende begroting zonder bezuinigingen maar ook met weinig nieuw beleid, in een tijd waarin het nog steeds financieel scherp aan wind zeilen is, ook gezien de nieuwe rijkstaken die naar de gemeenten komen. “Wij constateren dat dit college er in slaagt om met een

lees verder »

Thema-avond Zorg op 17 nov. jl.

door Redactie op 17 november 2014

De thema-avond Zorg van de PvdA Deventer, die eerder in oktober door omstandigheden verplaatst moest worden, vond plaats op maandag 17 november jl. De bijeenkomst werd gehouden in Kunstencentrum De Leeuwenkuil, in de Deventer binnenstad. Centraal op deze avond stonden de landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van zorg. Sprekers waren hierbij ook Tweede Kamerlid

lees verder »

Andere keuzes in het Deventer parkeerbeleid

door Rob de Geest op 6 november 2014

Het parkeerbeleid van de gemeente Deventer staat onder financiële druk. Dat vraagt om duidelijke en scherpe keuzes. In een parkeermanifest getiteld ‘Op de Handrem’ doet PvdA-raadslid Rob de Geest vijf voorstellen voor een verantwoord en (voor de parkeerder) aantrekkelijk lokaal parkeerbeleid. Deze keuzes omvatten o.a. het op afstand zetten van het gemeentelijk parkeerbedrijf, afzien van de forse investeringen

lees verder »

Opinie: ‘Durf tegendraads te zijn’

door Jantine Sijbring op 4 november 2014

Diversiteit in sociale teams en het team van gezinscoaches is nodig. Hoeveel gaat er nu werkelijk veranderen in de zorg als gezinscoaches en leden van sociale teams dezelfde mensen zijn als de mensen die eerder ook al dit werk deden? Wordt het dan geen oude wijn in nieuwe zakken? Toegegeven, er worden nieuwe samenwerkingsvormen gecreëerd

lees verder »