PvdA Deventer Werkt!

De Partij van de Arbeid werkt aan het Deventer van morgen. Waar jong en oud meedoen, een baan en fatsoenlijk inkomen hebben. Waar we goede zorg bereikbaar en betaalbaar organiseren. Een Sterk & Sociaal Deventer. Daarvoor is de PvdA nodig, als partij die moeilijke keuzes kan maken maar waarbij de mens altijd voorop staat en niet het beleid of de instellingen.


Tempo maken met versterking lokale economie en werkgelegenheid

door Rob de Geest op 17 mei 2016

De PvdA-fractie is ontstemd en ontevreden over het langzame tempo waarin er gewerkt wordt aan een netwerkorganisatie van gemeente en werkgevers om de lokale economie en werkgelegenheid te helpen versterken. Een voorstel daarvoor werd in november met brede steun aangenomen in de gemeenteraad maar tot nu toe blijven de uitwerking en de start van deze

lees verder »

Viering Dag van Arbeid 1 mei in FoodDock

door Redactie op 3 mei 2016

Op zondag 1 mei jl. hield de Partij van de Arbeid Deventer de jaarlijkse viering van de Dag van de Arbeid. Ook dit jaar was het weer een geslaagde en boeiende bijeenkomst, met een opkomst van circa 80 leden en met bijdragen van Tweede Kamerlid Keklik Yucel en Volkskrant columnist René Cuperus. In de ochtend werden

lees verder »

‘Burgerbegroting: geef inwoner meer invloed op uitgaven’

door Jantine Sijbring op 26 april 2016

De PvdA-fractie is bezorgd over het te lage tempo bij de invoering van een zogenaamde ‘burgerbegroting’ in Deventer en gemiste kansen. De fractie wil al langere tijd dat we in Deventer gaan werken met een zogenaamde burgerbegroting: een manier van financieel begroten waarbij inwoners ook nadrukkelijk hun invloed kunnen aanwenden om bepaalde keuzes te maken

lees verder »

Deventer spreekt zich uit tegen schaliegaswinning

door Rob de Geest op 24 april 2016

Op voorstel van de PvdA en GroenLinks heeft de gemeenteraad van Deventer zich afgelopen week in ruime meerderheid uitgesproken tegen de toekomstige winning van schaliegas, o.a. in de omgeving van Deventer. Er is al jaren veel kritiek op en zorg over deze geplande winning van onconventioneel gas, vooral door de manier waarop dit gas gewonnen

lees verder »

PvdA voor NS-stations bij Diepenveen en Bathmen

door Rob de Geest op 24 april 2016

De PvdA-fractie in Deventer is al jaren voorstander van de realisatie van kleine stations bij Diepenveen en Bathmen omdat het de bereikbaarheid van deze kleinere kernen helpt vergroten. Eerder pleitte de PvdA ook al met veel andere partijen voor de verdubbeling van het spoor tussen Deventer en Zwolle. Binnen de raad bestaat voor beide wensen

lees verder »

Spoorverdubbeling belangrijk voor Deventer

door Rob de Geest op 6 april 2016

Deventer zet zich al een tijd in om de noodzakelijke spoorverdubbeling tussen Deventer en Zwolle bij de provincie Overijssel en bij de spoorwegen onder de aandacht te krijgen. Voor een aantrekkelijke stad en een krachtige economie is immers goede bereikbaarheid belangrijk. Gedeputeerde Staten van Overijssel lijkt daar nu echter een streep door te zetten. Reden voor de

lees verder »

Partij van de Arbeid wil actie voor Deventer economie

door Redactie op 1 april 2016

Op 31 maart jl. hield de Partij van de Arbeid Deventer in de Burgerzaal van het stadhuis een debatavond over de acties die nodig zijn om de lokale economie en bedrijvigheid te versterken. Verschillende sprekers vanuit het bedrijfsleven deelden op deze avond hun actiepunten met de aanwezigen en gingen hierover het gesprek met elkaar aan. Een succesvolle

lees verder »

‘Bij gelijk werk, gelijke beloning vrouwen en mannen’

door Rob de Geest op 8 maart 2016

Het gebeurt nog steeds: ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen bij gelijk werk in Nederland. Een oneerlijke situatie en een hardnekkig probleem bij veel organisaties, zo geven onderzoeken nog steeds aan. PvdA-raadsleden Rob de Geest en Jurgen Goejer hebben vragen gesteld aan het college van B&W over gelijke beloning tussen vrouw en man, vanuit de

lees verder »

Aantasting drinkwaterkwaliteit door schaliegaswinning onacceptabel

door Rob de Geest op 3 maart 2016

RTV Oost bericht dat de rijksoverheid na 2020 vol wil inzetten op de winning van Schaliegas in Overijssel, waaronder in de omgeving van Deventer. Hierbij komt mogelijk de kwaliteit van het drinkwater in gevaar, als gevolg van de winning van schaliegas in de directe nabijheid van drinkwatergebieden. De PvdA vindt deze berichtgeving zorgwekkend en het

lees verder »

PvdA-initiatiefvoorstel voor rem op sloop panden Pothoofd / Sluiskwartier aangenomen

door Rob de Geest op 21 december 2015

De raad heeft in meerderheid ingestemd met het initiatiefraadsvoorstel van PvdA-raadslid Rob de Geest om een andere koers in te slaan voor de invulling van het Sluiskwartier en het Pothoofd. Hiermee ontstaat er ruimte om ook varianten te bekijken die niet automatisch uitgaan van sloop van panden aan Pothoofd, o.a. vanwege ruimte voor parkeren en

lees verder »