• Deventer Werkt Sterk & Sociaal

    De Partij van de Arbeid werkt aan een sterker en socialer Deventer. Waar iedereen meetelt en meedoet. Waar voldoende werk is. Waar we goede zorg bereikbaar en betaalbaar organiseren. Een Sterk & Sociaal Deventer. Daarvoor is de PvdA nodig, als partij die moeilijke keuzes niet ontloopt maar de mens altijd voorop stelt.

  • Samen Vooruit!

    Laten we samen aan een Nederland en Deventer bouwen waar iedereen trots op kan zijn en waar iedereen mee kan doen. Samen vooruit! Wilt u meer informatie over de PvdA?

    Klik hier >

Deventer Werkt Sterk & Sociaal: Voorjaarsnota 2017

door Rob de Geest op 19 juli 2017

Op 12 en 19 juli jl. behandelde de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2017 met de gemeentelijke plannen voor 2018. Aan het eind van het jaar worden deze opgenomen in de begroting voor 2018. Raadsfracties kunnen hun opvatting over de plannen geven en er kunnen aanvullende of nieuwe voorstellen gedaan worden. Lees hier de spreektekst van PvdA-raadslid Rob de Geest

lees verder »

College van B&W kan door met steun meerderheid raad

door Jurgen Goejer op 13 juli 2017

Een meerderheid van de raad heeft aangegeven dat het huidige college van B&W, bestaande uit Gemeentebelang, PvdA en CDA, door kan gaan. De fracties van VVD, GL, CU gaven samen met de drie coalitiepartijen aan mogelijkheden te zien om verder te gaan. Dit gebeurde tijdens het verantwoordingsdebat van 12 juli over het terugtrekken van D66

lees verder »

Reactie n.a.v. debat De Viking en positie college van B&W

door Redactie op 6 juli 2017

De coalitiepartijen PvdA, Gemeentebelang, en CDA stellen vast dat de aansturing van het bouwproject Theater de Viking beter door een andere portefeuillehouder gedaan kan worden. De partijen stellen daarbij vast dat zij niet langer het gevoel hebben dat de benodigde controle, toezicht en bijsturing op dit project en de kostenbeheersing geleverd kunnen worden door de huidige

lees verder »

Opheldering over toekomst vliegveld Teuge door uitbreiding Lelystad Airport

door Rob de Geest op 29 juni 2017

De PvdA heeft de gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport voor de leefbaarheid in Deventer en de toekomst van vliegveld Teuge aangekaart bij het college van  B&W. PvdA-raadslid Rob de Geest heeft vragen aan het college gesteld over de recente bekendmaking van de vliegroutes van Lelystad Airport over Teuge en Deventer, hetgeen grote gevolgen

lees verder »

Maatwerk bij hantering kostendelersnorm ouderen met AIO-uitkering

door Çetin Yildirim op 29 juni 2017

De PvdA-fractie heeft schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over de wijze waarop er om wordt gegaan met de kostendelersnorm voor ouderen die een uitkering via de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) krijgen. Deze ouderen hebben nog steeds te maken met een korting op hun uitkering as zij vanuit zorgbehoefte inwonen bij kinderen of

lees verder »

Zorgen over exploitatie buurthuizen

door Jantine Sijbring op 6 juni 2017

De fractie van de PvdA maakt zich zorgen over de toekomst van buurthuizen als belangrijke voorzieningen in de verschillende Deventer wijken.  In bijna alle gevallen wordt het gebouw gehuurd van de gemeente tegen aanzienlijke (commerciële) huurprijzen. Het blijkt een enorme opgave voor de besturen met vrijwilligers om deze huur op te brengen uit de verhuur

lees verder »

Kansen voor ontwikkeling Sluiskwartier na PvdA-initiatief

door Rob de Geest op 1 juni 2017

Het is de PvdA gelukt om een belangrijke gebiedsontwikkeling fors bij te sturen. Het oorspronkelijke plan van de gemeente Deventer, om in het Sluiskwartier alle oude panden aan de Pothoofdkade te slopen voor parkeerplaatsen voor de komende 10-15 jaar, is van de baan. De raad stemde eerder al in met het initiatief-voorstel van PvdA-raadslid Rob de Geest

lees verder »

‘Hanzestedenpromotie in de Volkskrant en Deventer doet niet mee. Gemiste kans!’

door Rob de Geest op 31 mei 2017

De PvdA-fractie Deventer heeft aan de bel getrokken over het ontbreken van Deventer in de promotiepagina’s voor de Hanzedagen 2017 die op 30 mei jl. achterin de Volkskrant stonden. Verschillende Overijsselse en Gelderse Hanzesteden promoten zichzelf in deze mooi opgezette pagina’s over de Hanze. Deventer, de oudste van de Nederlandse Hanzesteden, ontbrak echter. PvdA-raadslid Rob

lees verder »

PvdA Deventer viert Dag van de Arbeid op 1 mei

door Redactie op 1 mei 2017

Op maandag 1 mei aanstaande organiseert de Partij van de Arbeid Deventer de jaarlijkse viering van de Dag van de Arbeid. Hierbij heeft de PvdA een uiteenlopend programma, met een ochtenddeel bij Woon- en zorgcentrum Humanitas en een avondprogramma in de Davo Stadsbrouwerij (Sluiskwartier), met voorafgaand een stadswandeling in het Bergkwartier en de Raambuurt. Het

lees verder »

Ieder kind moet mee kunnen doen!

door Çetin Yildirim op 3 april 2017

Het percentage kinderen dat in Deventer kans loopt in armoede op te groeien bedraagt 13%, ongeveer evenveel als in Nederland maar ook het hoogste percentage sinds 2006. Dat is zorgwekkend hoog, volgens de PvdA-fractie Deventer. PvdA-raadslid Çetin Yildirim stelt daarom vragen aan het college van B&W hoe de extra rijksmiddelen voor de bestrijding van kinderarmoede

lees verder »