PvdA Deventer Werkt!

De Partij van de Arbeid werkt aan het Deventer van morgen. Waar jong en oud meedoen, een baan en fatsoenlijk inkomen hebben. Waar we goede zorg bereikbaar en betaalbaar organiseren. Een Sterk & Sociaal Deventer. Daarvoor is de PvdA nodig, als partij die moeilijke keuzes kan maken maar waarbij de mens altijd voorop staat en niet het beleid of de instellingen.


Vragen over huisafval in publieke afvalbakken centrum

door Rob de Geest op 5 juni 2015

De raadsfractie van de PvdA stelt vragen aan het college van B&W over de overvolle prullenbakken in het stadscentrum, waarbij deze op momenten vol lijken te zitten met afvalzakken met huisvuil van bewoners. PvdA-raadslid Rob de Geest kaart deze onwenselijke situatie aan na constatering dat veel publieke prullenbakken in de binnenstad overvol raken door de

lees verder »

Geslaagde themabijeenkomst over Deventer, werk en economische kansen

door Redactie op 2 mei 2015

De PvdA Deventer organiseerde op vrijdagmiddag 1 mei jl. een bijeenkomst in het pand van Witteveen en Bos over de economische positie van Deventer en de kansen die we lokaal en regionaal moeten grijpen om de werkgelegenheid op peil te houden. De werkgelegenheid in Deventer staat onder druk door het aangekondigde vertrek van enkele grote

lees verder »

Niemand hoeft op straat te slapen

door Redactie op 28 april 2015

De PvdA Deventer vindt dat we in Deventer niemand op straat hoeven te laten slapen. Daar verandert de recente landelijke regeling niets aan. De wijze waarop we mensen op humane wijze van voedsel en onderdak willen voorzien blijft dan ook intact. Dat kan ook omdat het in Deventer om lage kosten gaat voor een kleine groep dakloze

lees verder »

Opinie: ‘Geen spelletjes spelen met binnenstad’

door Rob de Geest op 7 april 2015

PvdA-raadslid Rob de Geest schreef een opiniestuk over de recente raadsbehandeling van de herziene Detailhandelsvisie, waarin verschillende raadsfracties het toch niet heel goed voor lijken te hebben met de binnenstad; een van de belangrijkste economische pijlers van Deventer en een grote bron van werkgelegenheid. De Geest stelt dat fracties zoals Gemeentebelang en CDA  geen spelletjes

lees verder »

Eerlijke kansen op de arbeidsmarkt

door Lutfi Altuntas op 7 april 2015

PvdA-raadslid Lutfi Altuntas heeft de slechte positie van veel (vaak goed opgeleide) allochtone Nederlanders op de arbeidsmarkt aangekaart. Na aanleiding van recente berichtgeving in o.a. de Volkskrant kwam internationaal onderzoek naar voren, waaruit bleek dat in Nederland allochtonen veel slechter af zijn op de arbeidsmarkt dan in veel omliggende landen, ook wanneer het hoog opgeleiden

lees verder »

Vragen over planning wegwerkzaamheden en doorstroom

door Rob de Geest op 30 maart 2015

De PvdA-fractie Deventer wil graag duidelijkheid van het college van B&W over de ontstane verkeersknelpunten in Deventer als gevolg van recente grootschalige en soms gelijktijdige werkzaamheden aan wegen. In de media werd afgelopen week bericht over de problemen die door wegafsluitingen op belangrijke uitvalswegen ontstonden en in de wijk Knutteldorp door sluipverkeer. PvdA-raadslid Rob de

lees verder »

Hele raad wil looproute station openhouden

door Rob de Geest op 20 maart 2015

De voltallige gemeenteraad van Deventer, waaronder de PvdA, heeft haar bezwaren herhaald over het voornemen van NS om de doorgang van het NS-station nog in 2015 af te sluiten met OV-chipkaartpoortjes. Recent diende NS een vergunningsaanvraag in bij de gemeente om de poortjes in dit rijksmonument te mogen plaatsen. Dit doet zij ondanks de eerdere toezegging

lees verder »

Kiezers bedankt! PvdA grootste in Deventer!

door Redactie op 20 maart 2015

De PvdA is bij de provinciale Statenverkiezingen de grootste partij in Deventer gebleken. De PvdA behaalde 17,8% van de stemmen, waarmee we de grootste partij bleven. Ten opzichte van de laatste verkiezingen in maart 2014 (toen voor de gemeenteraad) was dit zelfs een verbetering van meer dan 2,5%. Dat is een heel mooi resultaat in

lees verder »

PvdA stelt vragen over eigen sociale werkvoorziening Raalte

door Jurgen Goejer op 23 februari 2015

De gemeenteraadsfracties van PvdA Deventer en Olst-Wijhe willen door hun gemeentebestuur geïnformeerd worden over de consequenties van de start van een eigen sociale werkvoorziening door de gemeente Raalte. Op dit moment zijn de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte samen partner in de sociale werkvoorziening Sallcon. De Sallcon functioneert in de ogen van de beide fracties

lees verder »

Een stad met lef en zelfvertrouwen durft SeriousRequest 2016 te laten schieten

door Rob de Geest op 18 februari 2015

De afgelopen weken liepen er twee discussies langs elkaar. Zo was er de discussie over de wijze waarop Deventer haar economie en werkgelegenheid kan versterken, ook door meer ambitie en lef uit te stralen en door onderscheidend vermogen voor de lange termijn. Dit ontstond o.a. na het aangekondigde vertrek van chemiebedrijf Avantor uit Deventer. En

lees verder »