PvdA Deventer Werkt!

De Partij van de Arbeid werkt aan het Deventer van morgen. Waar jong en oud meedoen, een baan en fatsoenlijk inkomen hebben. Waar we goede zorg bereikbaar en betaalbaar organiseren. Een Sterk & Sociaal Deventer. Daarvoor is de PvdA nodig, als partij die moeilijke keuzes kan maken maar waarbij de mens altijd voorop staat en niet het beleid of de instellingen.


Opinie: ‘Het VMBO verdient goede huisvesting’

door Rob de Geest op 30 november 2014

In De Stentor van zaterdag 29 nov. jl. stond een opiniestuk van PvdA-raadslid Rob de Geest over de discussie rond de huisvesting van het VMBO-onderwijs in Deventer, dit n.a.v. een eerdere analyse van de krant over dit onderwerp. Onder de titel ‘Het VMBO verdient goede huisvesting’ stelt De Geest dat er wel degelijk noodzaak is tot verbetering

lees verder »

‘Autovrij maken Grote Kerkhof volgens afspraak’

door Rob de Geest op 19 november 2014

De fracties van PvdA en D66 hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de ontstane onduidelijkheid over het moment waarop het Grote Kerkhof definitief autovrij wordt gemaakt, zoals in maart 2012 is besloten door de gemeenteraad. PvdA-raadslid Rob de Geest verwacht dat dit besluit volgens afspraak wordt uitgevoerd en vraagt daarom met

lees verder »

Een sluitende gemeentebegroting: solide basis voor de komende tijd

door Jurgen Goejer op 17 november 2014

De begroting 2015 is medio november door de gemeenteraad vastgesteld. Een sluitende begroting zonder bezuinigingen maar ook met weinig nieuw beleid, in een tijd waarin het nog steeds financieel scherp aan wind zeilen is, ook gezien de nieuwe rijkstaken die naar de gemeenten komen. “Wij constateren dat dit college er in slaagt om met een

lees verder »

Thema-avond Zorg op 17 nov. jl.

door Redactie op 17 november 2014

De thema-avond Zorg van de PvdA Deventer, die eerder in oktober door omstandigheden verplaatst moest worden, vond plaats op maandag 17 november jl. De bijeenkomst werd gehouden in Kunstencentrum De Leeuwenkuil, in de Deventer binnenstad. Centraal op deze avond stonden de landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van zorg. Sprekers waren hierbij ook Tweede Kamerlid

lees verder »

Andere keuzes in het Deventer parkeerbeleid

door Rob de Geest op 6 november 2014

Het parkeerbeleid van de gemeente Deventer staat onder financiële druk. Dat vraagt om duidelijke en scherpe keuzes. In een parkeermanifest getiteld ‘Op de Handrem’ doet PvdA-raadslid Rob de Geest vijf voorstellen voor een verantwoord en (voor de parkeerder) aantrekkelijk lokaal parkeerbeleid. Deze keuzes omvatten o.a. het op afstand zetten van het gemeentelijk parkeerbedrijf, afzien van de forse investeringen

lees verder »

Opinie: ‘Durf tegendraads te zijn’

door Jantine Sijbring op 4 november 2014

Diversiteit in sociale teams en het team van gezinscoaches is nodig. Hoeveel gaat er nu werkelijk veranderen in de zorg als gezinscoaches en leden van sociale teams dezelfde mensen zijn als de mensen die eerder ook al dit werk deden? Wordt het dan geen oude wijn in nieuwe zakken? Toegegeven, er worden nieuwe samenwerkingsvormen gecreëerd

lees verder »

‘De jeugdzorg dichtbij: kwaliteit en preventie’

door Çetin Yildirim op 3 november 2014

Op 29 oktober jl. heeft de gemeenteraad het beleidsplan ‘van Wieg naar Werk 4.0’ vastgesteld. Het gaat hier om de toekomstige jeugdhulp/zorg in Deventer, die met dit beleidsplan vorm krijgt. Zoals bekend, als gevolg van de landelijke overgang van de Jeugdzorg naar de gemeenten, wordt de gemeente Deventer vanaf januari 2015 zowel financieel als bestuurlijk

lees verder »

De nieuwe WMO: Zorg dichtbij voor iedereen die het nodig heeft

door Jurgen Goejer op 2 november 2014

De gemeenteraad heeft afgelopen week het beleid voor de uitvoering van de nieuwe WMO vastgesteld. Onder leiding van Wethouder JanJaap Kolkman (PvdA) is in de afgelopen maanden een duidelijk en helder beleidsplan getiteld ‘Meedoen’ opgesteld. De gehele gemeenteraad sprak waardering uit voor het beleidsplan: overzichtelijk, sociaal en vertrouwenwekkend in de uitvoering. Met het beleidsplan van

lees verder »

College voert PvdA-voorstel voor effectiever graffitibeleid uit

door Rob de Geest op 21 oktober 2014

Het college van B&W heeft positief gereageerd op het initiatiefvoorstel van PvdA-raadslid Rob de Geest voor een alternatief en effectiever graffitibeleid in Deventer. In maart stemde een zeer ruime meerderheid van de raad in met het voorstel om, naast stevige handhaving op overlast en vandalisme, ook ruimte te bieden voor kunstzinnige graffitiuitingen in gedoogzones. Daarnaast

lees verder »

‘NS ontspoort met afsluiten station’

door Rob de Geest op 17 oktober 2014

De PvdA Deventer blijft zich verzetten tegen de plannen van NS om nog in 2015 het station Deventer af te sluiten met OV-poortjes. Eerder sloot de gehele gemeenteraad zich al aan bij een voorstel van PvdA-raadslid Rob de Geest om als gemeente al het mogelijke te doen om de voetgangersdoorgang van Voorstad naar centrum open

lees verder »