PvdA Deventer Werkt!

De Partij van de Arbeid werkt aan het Deventer van morgen. Waar jong en oud meedoen, een baan en fatsoenlijk inkomen hebben. Waar we goede zorg bereikbaar en betaalbaar organiseren. Een Sterk & Sociaal Deventer. Daarvoor is de PvdA nodig, als partij die moeilijke keuzes kan maken maar waarbij de mens altijd voorop staat en niet het beleid of de instellingen.


PvdA: ‘Meer stageplekken bij gemeente’

door Rob de Geest op 17 augustus 2015

De fractie van de PvdA is ontstemd over de forse daling van het aantal stageplekken bij de gemeente Deventer voor het jaar 2014-2015. Navraag op de cijfers door PvdA-raadslid Rob de Geest leert de fractie dat de aantallen fors gedaald zijn ten opzichte van voorgaande jaren. De fractie heeft dit aangekaart via schriftelijke vragen aan

lees verder »

Carinova moet verplichtingen nakomen

door Jurgen Goejer op 21 juli 2015

Ik ben zeer verbaasd over de berichten in de media waarin gemeldt wordt dat thuiszorgorganisatie Carinova niet bereid zou zijn om mensen, die bezwaar maken tegen het korten op hun thuiszorguren zonder het verplichte ‘keukentafelgesprek’, in afwachting naar een gesprek en indicatie voorlopig hun oude aantal uren terug te geven. Als het inderdaad zo is

lees verder »

Voorjaarsnota: ‘de weg vooruit met sociale bijsturing’

door Jurgen Goejer op 6 juli 2015

De PvdA-fractie Deventer is er in geslaagd om enkele bijstellingen door te voeren op enkele bezuinigingen die door het college werden voorgesteld in de Voorjaarsnota 2015, het document van de gemeente met plannen voor 2016. Deze plannen krijgen in het najaar een financiële invulling bij de gemeentelijke begroting voor het komend jaar. Ondanks dat het

lees verder »

Lucht voor speeltuinverenigingen en speelplekken

door Rob de Geest op 6 juli 2015

De PvdA-fractie heeft met succes enkele verzachtende voorstellen ingebracht voor de bezuinigingen op Deventer speeltuinverenigingen en voor de buurten waar de 90 speelplekken staan die in zelfbeheer van bewoners gegeven worden. Dat deed de lokale PvdA in de afgelopen raadsvergaderingen bij de behandeling van de Voorjaarsnota via voorstellen van PvdA-raadsleden Jurgen Goejer en Rob de

lees verder »

‘Behoud combinatiefunctionaris onderwijs’

door Çetin Yildirim op 5 juli 2015

Op initiatief van de PvdA gaan college en raad de bezuinigingen op de voorgenomen combinatiefunctionarissen in het onderwijs proberen te verzachten. Dit gaan zij samen met het onderwijsveld doen, vanuit een poging om gezamenlijk geld te vinden voor het behoud van functionarissen die de link leggen tussen onderwijs, cultuur en sport mogelijk overeind. Een motie

lees verder »

Ontwikkeling Sluiskwartier opnieuw tegen het licht

door Rob de Geest op 5 juli 2015

Begin 2015 stemde de raad in met de uitvoeringsplannen voor het Sluiskwartier waarin ook plannen zitten voor de tijdelijk invulling voor dit gebied voor de komende 10-15 jaar. Onderdeel van deze plannen is de aanleg van 110 extra parkeerplekken bovenop de bestaande 70 plekken die zich hier in de openbare ruimte bevinden. Hiervoor moeten echter

lees verder »

Zicht op woonlasten

door Jantine Sijbring op 5 juli 2015

De gemeente Deventer gaat op voorstel van PvdA en D66 een woonlastenmeter introduceren, een online tool voor bewoners om te zien hoeveel gemeentelijke belasting zij betalen en hoe de opbouw eruit ziet. De gemeente Nijmegen introduceerde dit instrument eerder via een website en biedt hiermee inwoners informatie over soorten belastingen, gevolgen van tariefsaanpassingen en de

lees verder »

Een Speelgoedmuseum met toekomst

door Bep Spa op 3 juli 2015

De raad heeft op 24 juni jl. een initiatiefvoorstel van D66 en PvdA aangenomen. Samen met D66 heeft PvdA-raadslid Bep Spa vorm gegeven aan een raadsinitiatief voor het besluitvormingstraject dat moet leiden tot een keuze uit de verschillende voorstellen die er vanuit de stad zijn voor een Speelgoedmuseum nieuwe stijl. De raad ging unaniem akkoord met

lees verder »

Vragen over huisafval in publieke afvalbakken centrum

door Rob de Geest op 5 juni 2015

De raadsfractie van de PvdA stelt vragen aan het college van B&W over de overvolle prullenbakken in het stadscentrum, waarbij deze op momenten vol lijken te zitten met afvalzakken met huisvuil van bewoners. PvdA-raadslid Rob de Geest kaart deze onwenselijke situatie aan na constatering dat veel publieke prullenbakken in de binnenstad overvol raken door de

lees verder »

Geslaagde themabijeenkomst over Deventer, werk en economische kansen

door Redactie op 2 mei 2015

De PvdA Deventer organiseerde op vrijdagmiddag 1 mei jl. een bijeenkomst in het pand van Witteveen en Bos over de economische positie van Deventer en de kansen die we lokaal en regionaal moeten grijpen om de werkgelegenheid op peil te houden. De werkgelegenheid in Deventer staat onder druk door het aangekondigde vertrek van enkele grote

lees verder »