PvdA Deventer Werkt!

De Partij van de Arbeid werkt aan het Deventer van morgen. Waar jong en oud meedoen, een baan en fatsoenlijk inkomen hebben. Waar we goede zorg bereikbaar en betaalbaar organiseren. Een Sterk & Sociaal Deventer. Daarvoor is de PvdA nodig, als partij die moeilijke keuzes kan maken maar waarbij de mens altijd voorop staat en niet het beleid of de instellingen.


PvdA stelt vragen over eigen sociale werkvoorziening Raalte

door Jurgen Goejer op 23 februari 2015

De gemeenteraadsfracties van PvdA Deventer en Olst-Wijhe willen door hun gemeentebestuur geïnformeerd worden over de consequenties van de start van een eigen sociale werkvoorziening door de gemeente Raalte. Op dit moment zijn de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte samen partner in de sociale werkvoorziening Sallcon. De Sallcon functioneert in de ogen van de beide fracties

lees verder »

Een stad met lef en zelfvertrouwen durft SeriousRequest 2016 te laten schieten

door Rob de Geest op 18 februari 2015

De afgelopen weken liepen er twee discussies langs elkaar. Zo was er de discussie over de wijze waarop Deventer haar economie en werkgelegenheid kan versterken, ook door meer ambitie en lef uit te stralen en door onderscheidend vermogen voor de lange termijn. Dit ontstond o.a. na het aangekondigde vertrek van chemiebedrijf Avantor uit Deventer. En

lees verder »

Tempo maken met ‘Deventer Verhaal’

door Bep Spa op 15 februari 2015

Nadat de gemeente Deventer besloot de musea in de stad te reorganiseren, werd het ‘Deventer Verhaal’ op poten gezet. Een organisatie die in De Waag en op locatie exposities en evenementen gaat organiseren. De fracties van PvdA en VVD maken zich zorgen over de voortgang en hebben er vragen over gesteld aan het college van

lees verder »

Themabijeenkomst over economische zelfstandigheid vrouwen

door Redactie op 29 januari 2015

Op maandagochtend 9 februari as. houdt de PvdA Deventer een themabijeenkomst rondom de economische zelfstandigheid van vrouwen. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met organisaties zoals Deventer Werktalent, Aventus en Eigen Kracht Deventer Vrouwen van de Vrijwilligerscentrale Deventer. Met deze themabijeenkomst wil de PvdA een uiteenlopende groep vrouwen bereiken die nu te ver van de

lees verder »

Opinie: ‘Werk aan de winkel!’

door Rob de Geest op 18 januari 2015

De Stentor publiceerde op 17-01 een opiniestuk van PvdA-raadslid Rob de Geest n.a.v. het vertrek van chemiebedrijf Avantor uit Deventer en de reactie van de burgemeester en wethouder economische zaken. Een zorgwekkend banenverlies en een te begripvolle reactie. We moeten meer ambitie en lef uitstralen voor versterking van de werkgelegenheid, o.a. via ideeën met verbeeldingskracht, zoals

lees verder »

Vragen over Deventer werkgelegenheid

door Rob de Geest op 16 januari 2015

De Deventer PvdA-fractie is bezorgd over het verlies van werkgelegenheid in Deventer. PvdA-raadsleden Rob de Geest en Jurgen Goejer hebben vragen gesteld aan het college van B&W over het besluit van chemiebedrijf Avantor afgelopen week om de Deventer productieafdeling te gaan verplaatsen naar Polen. Met het besluit van chemiebedrijf Avantor om de Deventer productieafdeling en de bijbehorende banen te

lees verder »

Zorg in de buurt

door Redactie op 2 januari 2015

Vanaf 1 januari is er een hoop veranderd in de zorg. Niet langer wordt op landelijk niveau bepaald welke ondersteuning mensen thuis nodig hebben, maar de gemeente is verantwoordelijk. Zorg wordt in de buurt geregeld, dichtbij en persoonlijk. Met als uitgangspunt dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij persoonlijk nodig heeft. Op de

lees verder »

Fijne Feestdagen namens de PvdA Deventer

door Redactie op 24 december 2014

De PvdA Deventer wenst iedereen fijne feestdagen en een sociaal en gezond 2015 toe! Heeft u in 2015 vragen, opmerkingen of loopt u tegen dingen aan, benader vooral de PvdA-fractie. Klik door voor onze kerst- en nieuwjaarsgroet.

lees verder »

Opinie: ‘Het VMBO verdient goede huisvesting’

door Rob de Geest op 30 november 2014

In De Stentor van zaterdag 29 nov. jl. stond een opiniestuk van PvdA-raadslid Rob de Geest over de discussie rond de huisvesting van het VMBO-onderwijs in Deventer, dit n.a.v. een eerdere analyse van de krant over dit onderwerp. Onder de titel ‘Het VMBO verdient goede huisvesting’ stelt De Geest dat er wel degelijk noodzaak is tot verbetering

lees verder »

‘Autovrij maken Grote Kerkhof volgens afspraak’

door Rob de Geest op 19 november 2014

De fracties van PvdA en D66 hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de ontstane onduidelijkheid over het moment waarop het Grote Kerkhof definitief autovrij wordt gemaakt, zoals in maart 2012 is besloten door de gemeenteraad. PvdA-raadslid Rob de Geest verwacht dat dit besluit volgens afspraak wordt uitgevoerd en vraagt daarom met

lees verder »